ANDEZİT

ANDEZİT

Bir çok ürünün yapı malzemesi olarak kullanımı yapılmaktadır. Bu ürünlerin bir çoğu yapay olmakla beraber bir kısmı doğal yapıda olmaktadır. Her malzeme işlenerek kullanılabilir ürün haline gelmektedir. İşlenen ürünler ham maddesinin özellikleriyle bir kimlik kazanır. Bu özelliklere bağlı olarak kullanım alanları şekillenmektedir. Ürünün özellikleri kullanım alanını belirlerken ebatları ise imalatının nasıl olacağını belirlemektedir. Bu kapsamda yapı tasarımcısı mimar ve mühendisler ürün özelliklerine göre seçimlerini yapmaktadır. Yapılan her seçim ürünün ömrüyle beraber yapının ömrünü belirlemektedir. Bu kapsamda ürünler doğru seçilmesi hayati önem taşımaktadır. Doğru seçim yapılan ürünler kullanıcı açısından oldukça önemlidir. Yapı tasarımcısı mimar ve mühendisler malzeme bilgisiyle beraber doğru tercihler yapmalıdır. Bu tercihlerde kullanım alanın ve ürün özellikleri eşleştirip doğru kararlar alınmalıdır. Bu kapsamda bir çok devlet yapısı (şehir hastaneleri,üniversiteler,yurt ve okullar gibi) ve bir çok özel kullanıma ait lüks konutların dış mekanlarında ürün tercihlerinde andezit tercih edilmektedir. Bu tercihlerin nedenlerini anlamak için öncelikle ürün özelliklerini anlamamız gerekmektedir. Ürünü tanımak uygulama alanında ihtiyacını karşılayacağını anlamanızı sağlamaktadır. Bu kapsamda yazımızın bölümlerinde ürün hakkında bilgiler paylaşarak sizleri aydınlatacağız. Bu kapsamda öncelikle ürünün ham maddesi olan andezit taşı blokları ve bunların özelliklerini ve kullanım alanların ihtiyaçlarını anlamamız gerekmektedir. Bir ürünün kullanım alanın iç ve dış mekan olması ürünün tercihinde önemli rol oynamaktadır. Bu yönüyle dış mekanlarda kullanımı yapılan ürünlerde aranan özellikler ile iç mekanlarda kullanımı yapılan ürünlerden aranan özellikler birbirinden farklıdır. Bu kapsamda dış mekanlarda kullanımı yapılan ürünlerde aranan en önemli özelliklerin başında; kaymaz olması, deforme karşı durabilmesi, yıpranmaması ve kolay temizlenir yapıda olması gibi özellikler sıralanabilir. Bu kapsamda aslında istenen doğanın kendisiyle başa çıkabilmesidir. Bundan dolayı doğal yapıdaki ürünlerden faydalanırken doğal bloklar tercih edilir. bunların başında andezit blokları gelmektedir. Bu ürünün ham madde doğadan bloklar halinde çıkarılarak ebatlı şekilde kullanıma sunulmaktadır. Bu kapsamda öncelikle bloklar halinde çıkarılan ham madde tanıyarak andezit hakkında bilgiler edinebiliriz.

Andezit Mucartalı Kaplama Taşı

Andezit Mucartalı Kaplama Taşı

Blok Andezit

Öncellikle volkanik bir kayaç olarak doğada bulunan ürünün çıkarılması ve bulunması önemli kriterlerden biridir. Bu kapsamda yüksek rakımlı ve düz yamaçlı dağlarda bulunan ham madde bulunması sonrasında üretime uygunluğu araştırılmalıdır. Bu kapsamda çıkarılan her andezit üretim için uygun değildir. Blokların sağlamlığı ve üretilecek ürünün ebatlarına göre kategorilere ayrılması gerekmektedir. Bu kapsamda çıkarılan her blok taş kullanıma uygun değildir. Ham maddenin sertliği ve dokusu kullanıma ve kullanım sonucunda deforme olmaması için uygun olması gerekmektedir. Bundan dolayı firmamız bütün maden sahalarında malzeme bilgisine sahip deneyimli maden mühendislerinden yardım alarak doğru ve uygun andezit bulmak için çalışmaktadır. Bu yönüyle dağlardan çıkarılan bloklar kesilmek amacıyla fabrikalarımıza taşınmaktadır. Dağlarda bloklar halinde bulunan ham maddeler öncelikle büyük iş makineleri vasıtasıyla çıkarılır. Bu noktada üretime uygun olan bloklar ayrılarak taşınmak üzere andezit blok depolama sahasına sevk edilir. Bu alanda depolanan bloklar kesilmek amacıyla fabrikamıza sevk edilir. Bu noktadan sonra fabrika gelen bloklar büyüklükleri ve üretilecek ürünlerin ebatlarına göre kategorilere ayrılır. Fabrika sahasında depolanan ürünler sipariş verilen ölçülere göre kesim amacıyla makinelere taşınmaktadır. Bu noktadan vinçlerin yardımıyla taşınma işlemi gerçekleşmektedir. Bu kapsamda halatlar ile bağlanan blok yaklaşık minimum beş ton yüke sahip iken maksimum yirmi tonluk bir ağırlığa sahiptir. Bu şekilde kaldırılan andezit blok kesim amacıyla kesim makinelerine taşınır. Bu noktadan sonra kesim işlemi başlamaktadır. Yazımızın diğer bölümünde ham maddenin kesim ve ölçülerine göre sınıflandırılmasını hakkında bilgiler paylaşacağız.

Andezit Blok Taşı

Andezit Blok Taşı

Ebatlarına Göre Sınıflandırılan Andezit

Bloklar halinde ham olarak gelen işlenmemiş ham maddeler kesim makinesine taşınır. Vagonlara konulan ham maddeler vagon vasıtasıyla kesim makinesine taşınır. Bu noktadan sonra öncelikle şekilsiz ve düzensiz bloğun üs kısmı kesilerek ilk düz ölçekli alan açılır. Bu noktadan sonra blok son noktasına kadar taranır. Tarama işlemi biten andezit üst kısmında düz bir alan oluşmaktadır. Bu alandan sonra ön kısmında başlanmak üzere kesim makinesi sabit derinlik ve kalınlıkta bloğu parçalara ayırmaktadır. Parçalar halinde ayrılan blok kalınlık ve genişlik olarak aynı ölçülerde üretimi yapılmaktadır. Bu şekilde üretimi yapılan plaklar boyları ayarlanması amacıyla diğer kesim makinesine sevk edilir. Bu bölümde boy olarak ayarlanır ve istenilen ölçülerde ürün üretimi yapılmaktadır. Bu noktada istenilen ölçüler andezit üretimi yapılması için doğru blok seçimleri yapılmalıdır. Bu şekilde malzeme israfı düşürülerek maliyet anlamında avantajlı konum elde edilmiş olacaktır. Bu şekilde özetlenebilecek andezit üretimi kapsamlı anlatımı diğer yazılarımızda bulabilirsiniz. Bu noktada önemli olan blok seçimi ve kesim aşamasında doğru malzeme kullanımıdır. Üretimi yapılan ürünler sevk edilmek üzere sevk sahasında depolanır. Bu noktayı diğer başlığımızda inceleyelim.

Sevk Edilmeye Hazır Andezit

Ölçülerine göre kesimi yapılan ürünler öncelikle paletlere dizilerek belirli miktarlarda stok sahasında depolanır. Paletlerde belirli miktarda dizilen ürünler sipariş sonrası kalın koruma bantlarıyla sarılmaktadır. Bu noktadan sonra taşıyıcı aperatifli yükleyiciler ile taşıma işlemi gerçekleştirilir. Sarılmak üzere getirilen andezit öncelikle koruma bandı ile sarılır ve sonrasında çelik çemberler yardımıyla bağlama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bağlama işlemi yapılan ürünler tır ve kamyonlara paletli ve düzenli bir şekilde yüklenir. Bu şekilde istenilen bölgelere sevk edilir.

WhatsApp chat