ANKARA MOLOZ TAŞI

ANKARA MOLOZ TAŞI

İnşa için ocaklardan çıkartılıp kesim işlemi ile şekil verilen taşların aksine Ankara moloz taşı ocaklardan çıkarılmış haliyle ve işlenmeden kullanılan inşaat malzemeleridir.  Moloz taşlar aynı zamanda ocaklardan çıkartılıp parçalandıktan sonra oldukları gibi veya yerine göre düzeltilerek kullanılan bir veya müstesna hallerde iki kişi tarafından el ile manevra edilebilecek büyüklükte manevra edilebilecek muntazam taş parçalarıdır. Antik çağlardan günümüze kadar yapılarda ve anıtlarda kullanılan önemli bir yapı malzemesi olan taş, kullanılacağı yere bağlı olarak çeşitli şekillerde işlenerek yapılarda ki yerini almıştır. Moloz taşı yapılan duvarların çıkıntılı olanları ve sivri uçları düzeltilerek yapı malzemesi olarak kullanılır. Genellikle bu taşlar duvar yapımında kullanılır. Tanımlı bir geometrik şekli ve düzgün yüzeyleri olmadığından, bu taşlarla yapılan duvarların ilk bakışta düzgün bir görünümü yoktur. Moloz taş duvar yapımında çeşitli cins ve büyüklükte taşlar bir arada kullanılabilmektedir. Moloz taş duvar yapımında çeşitli yöntemler vardır. Bunlar; harçlı moloz taş duvar, harçsız moloz taş duvar, kaba yonu taş duvar, ince yonu taş duvar gibi çeşitleri mevcuttur. Ankara Moloz taş duvar fiziksel özellikleri dikkate alınarak usulüne uygun mekanlarda doğru yapım yöntemleri ile uygulama yapıldığında sağlam, dayanıklı, işlevsel ve göz alıcı bir malzeme çeşididir. Başarılı ve uzun ömürlü bir netice elde etmek için hangi doğal taşın nerede kullanılabileceği ve kullanım yöntemlerine dikkat edilmesi gerekir.

ANKARA MOLOZ TAŞ DUVAR TEKNİKLERİ

Moloz taş kullanılarak bir kaç çeşitte duvar inşa etme şansımız olmaktadır. Harçsız taş duvar işleminde geliş güzel şekillerde üst üste dizilerek meydana getirilir. Duvarın alt kısmı on beş ile otuz santimetre kazılarak içerisine çakıl doldurulur. Daha sonra duvar örme işlemi bu temelin üzerinde devam eder. Harçlı moloz taş duvar tekniğinde ise derz dolgulu harç kullanılır ve taşların birbirine kenetlenmesi sağlanır. Kullanılacak taşların boyutları haricinde şekilleri de önem taşır. Moloz taş duvar yapımında şekillerine göre kullanılacak taşlar  geometrik şekilsiz bloklar ve geometrik şekilli bloklar olarak gruplandırılır. Moloz taşlarının geometrik şekilsiz olanları ocaklardan ilk elde edildikleri biçimde olan veya çok az işlem görmüş değişik boyutlarda ve geometrik şekilleri olmayan  taşlardır. Duvar yapımında taşlar sınıflandırıp kullanılırsa çıkacak sonuç duvarın göze daha hoş gelmesine ve duvarın daha sağlıklı bir yapıda gözükmesine imkan taşır. Duvar yapımına başlanmadan önce taşlar öncelikle sınıflandırılmalıdır. Temel yapımında düz ve en geniş taşlar kullanılmalıdır. Dairesel şekilli olanları duvarın üst bölümlerinde, daha düzgün yapıda olanları ise  ara eleman olarak kullanılmalıdır. Küçük parçalar ise taşlar arsında kalan boşlukları doldurmaya yaramaktadır. Ankara Moloz taşı doğal taş işçiliğinin ucuz olması ve diğer yapı malzemelerinin imalatına oranla daha ucuz olması nedeniyle sıklıkla kullanılan yapı malzemeleridir. Moloz taşların geometrik şekilli olanlarının yüzeyleri düzlemsel ve prizmatik şekillere sahip olan yapı taşlarıdır. Görünüm açısından güzelliği ve çevre, hava koşullarına dayanıklılığı açısından sıklıkla tercih edilmektedirler. Moloz taşları el aletleri yardımı ile kabaca düzeltilip kullanıldığında bu taşlara kaba yonu taşları denilmektedir. Daha fazla özen ve uğraş ile düzeltildiğin de  ise oluşan taşlara ince yonu taşları denilmektedir. Ankara Moloz taşların tüm yüzeyinin işlenmesi neticesinde muntazam şekillere sahip olan taşlara da kesme taş adı verilmektedir. Kesme taşlar geometrik olarak dikdörtgen veya kare biçiminde yontulmaktadır. Kesme taş duvar işleminde taşlar makinelerle kesilip kullanılan malzemelerdir. Oldukça az görülür ve işçiliği pahalıdır.

MOLOZ TAŞ İŞÇİLİĞİ

Moloz taş kullanılarak yapımı tamamlanmak istenen işe başlamadan önce kullanım yapılacak olan alanın ne gibi malzemeden yapılabileceğini belirlemek çok önemlidir. Bunun içinde işinde deneyimli ustalara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Taşlar duvar yapım tekniğinin gerektirdiği şekilde geleneksel taş işçisi el aletleri ile işlenmeli ve şekillendirilmelidir. Moloz taş duvar yapım tekniğinin temel ilkesi taşların birbiri üzerine bindirilerek örülmesidir. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri olan köşeye gelen taş bir sırada enine kullanılıyorsa diğer sırada ise boyuna kullanılmalıdır.  Duvar yapımında önemli bir başka unsur ise, belirli aralıklarla bazı taşların duvar kalınlıkları boyunca yüzeye dik olarak kullanılmasıdır. Bu şekilde Ankara moloz taş duvarın iki yana sağlamlığı artırılmış ve ön ile arka kısımlarının birbirinden ayrı hareket etmesi engellenmiş olur.  Materyal seçiminde ve bu materyali işleyecek ustaların seçiminde dikkat etmeliyiz ki Ankara moloz taş duvar yapımında aksaklıkları minimuma indirmeliyiz. En ufak aksaklıklar dahi bizi büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabilmektedir. Moloz taş uygulamalarının en çok kullanılan teknikleri harçlı ve harçsız olanlarıdır. Taş duvar yapılarının bize faydaları ise; görüntü ve sağlamlık açısından en çok tercih edilen uygulamalar olması, taşlar ısıyı iletme konusunda başarılı oldukları için yalıtım malzemesi görevini üstlenmesi, kolay kirlenmemesi, temizlik gerektirmemesi, boya gerektirmemesi gibi maddeler ön planda gelmektedir. Yapı sektöründe son dönemlerde yaygın olarak kullanımı moloz taşına dikkatleri çekmektedir. Ankara moloz taş uygulamalarında bir metre karede on beş taştan fazlası bulunmamalı, taşların kalınlığı on beş santimetreden büyük olmamalı, duvar içinde kalan taşların yüzeyleri harç ile sarılmalı, derzlerin kalınlığı en fazla dört santimetre olmalı, iç yüzeylerin derz kalınlığı ise üç santimetreyi geçmemelidir. Bu hususlar moloz taş duvar yapımında en önemli olan detaylardır.

ANKARA MOLOZ TAŞIN ÖZELLİKLERİ

Moloz taşlar diğer çeşitli taşlar gibi tarih öncesi çağlardan bu güne kadar kullanılan en eski inşaat malzemeleri arasındadır. Sert olması, taşıyıcı niteliği, yalıtım sağlaması ve dayanıklı bir yapıya sahip olması tercih nedenlerinin başında gelmektedir. Moloz taşları inşa edildikleri yöreye göre farklılık göstermektedir. Ekolojik, doğaya uyumlu, yapı ve yüzey çeşitliliği olan taşlardır. Moloz taşları blok halinde, ölçüsü olmayan, eskidikçe güzelleşen, temizliği kolay, masraf gerektirmeyen yapı malzemeleridir. Öyledir ki yüzyıllık taşlar restore edilerek ham hallerine getirilebilmektedir. Aynı zamanda moloz taşları üç boyutlu görünüme sahiptir. Düşük maliyetli ve üstün fiziksel özelliklere sahiptir. İşlem yapılacak olan moloz taşların belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Homojen, damarsız, çatlaksız olmalı, ufalanmamalı, harca yapışma özelliği olmalı ve en önemlisi dayanıklı olmalıdır. Bahçe, istinat ve temel duvarlarında kullanılan Ankara moloz taşları ocaklardan çıkarıldığı gibi kullanılabilmektedir. Aynı zamanda su kuyusu, fosseptik ve ağırlık duvarlarında da kullanılmaktadırlar. İnce yonu moloz taşları estetik bakımından güzel olduğundan bina cephelerinde kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Daha detaylı bilgileri firmamızı arayarak öğrenebilirsiniz.

WhatsApp chat